U bent niet ingelogd. login
over forum 2020informatiebronnen

Over forum 2020


Achtergrond
Forum 2020 is het antwoord van een opkomende generatie op de groeiende euroscepsis van de Nederlander. Forum 2020 is opgericht door representanten van een generatie van dertigers en veertigers die haar groeiende maatschappelijke verantwoordelijkheid wil aanwenden ten behoeve van het verstevigen van het Europees fundament voor een welvarend Nederland.


Missie
De missie van Forum 2020 is een tweeėrlei: 

  1. Het bevorderen van het bewustzijn van het belang van het Europese project onder besluitvormers in de politieke en maatschappelijke arena.
  2. Het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan deze bewustwording en aan Europese samenwerking en uitwisseling.

Visie
Deze missie wordt ingegeven vanuit de visie dat Nederland gezien haar ligging, historie en economische verwevenheid permanent gebaat is bij een hechte verankering binnen de EU. Deze verankering stelt Nederland in staat om beter toegerust te zijn op de mondiale verschuivingen en uitdagingen.


Functies
Forum 2020 functioneert als:

  1. Forum voor opinievorming en kennisuitwisseling;
  2. Kraamkamer voor nieuwe ideeėn en initiatieven; 
  3. Aanjager van een constructief Europa-beeld.