U bent niet ingelogd. login
over forum 2020informatiebronnen

Forum 2020 is opgericht in januari 2005 door representanten van een generatie van dertigers en veertigers die haar groeiende maatschappelijke betrokkenheid wil laten horen. In anderhalf jaar tijd is de club van 120 mannen en vrouwen – leidinggevenden uit de wereld van politiek, bedrijfsleven, wetenschap en media - uitgegroeid tot een inspirerende denk- en doetank en aanjager van een constructief Europa-beeld. Forum 2020 wil via debatten en bijeenkomsten een kraamkamer zijn voor initiatieven die draaien om Europese samenwerking en uitwisseling.

Forum 2020 is opgericht door Frans Hoekman en Willem Sijthoff. Zij kozen het jaar 2020 als richtpunt voor de verwezenlijking van hun missie om vanuit Nederland, Europa en Europese samenwerking een impuls te geven. In het jaar 2020 moet de volgende generatie de vruchten kunnen plukken van wat nu aan ideeën en initiatieven wordt ontwikkeld, is de gedachte.


Europa, het leukste continent ter wereld!
woensdag 26 oktober

Oorspronkelijk was ze een bekoorlijke maagd: koningsdochter Europa, een prachtige vrouw waar Zeus dolverliefd op werd. De oppergod veranderde zichzelf in een witte stier en schaakte haar. Hij nam haar op zijn rug mee naar Kreta waar zij hem verschillende kinderen baarde. Europa als felbegeerd middelpunt.

lees verder

Welkom op Forum 2020


Kies Europa

Woensdag 4 juni mogen we onze stem uitbrengen voor het Europese parlement.
Dat is een groot voorrecht. Gebruik dat recht goed en weloverwogen.

Europa kan het antwoord kan zijn op mondiale problemen als klimaatverandering, economische crises en voedselcrises. Het biedt ons en de na ons komende generatie grote mogelijkheden. Europa is een uniek historisch project dat de laatste decennia voor vrede en welvaart op ons continent heeft gezorgd.
Maar het idee Europa is meer dan alleen geld en voorspoed. Het heeft ook met een bepaalde opvatting over burgerrechten en mensenrechten te maken met de rechtstaat en eerlijke kansen iedere burger.
Wat dat betreft is Europa als beschavingsideaal en verbreider van de open samenleving een groot succes geworden. Zonder oorlog te voeren is de democratische rechtstaat in Europa al decennia aan een opmars bezig. Er wordt in Europa niet meer veroverd maar overtuigd. Er wordt aansluiting gezocht. Het model van de vrijwillige samenwerking vindt wereldwijd navolging.
Een goed werkend Europa kan een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het uitbannen van armoede, het beschermen van onze planeet en het aanpakken van mondiale crises. Daarom is het belangrijk dat de kiezer gaat stemmen. Dus dat u gaat stemmen.
Voor nu en voor de wereld van onze kinderen.

Wij hopen dat iedereen zich dit op 4 juni in het stemhokje nog even realiseert.

-------------------------------------------------------------------------------
Yoeri Albrecht, Ebel Kemeling, Frans Hoekman, Willem Sijthoff, Max Christern, Dorothee ter Kulve, Diederick Koopal, Floris van Woerkom, Marc Bolland, Désanne van Brederode, Huib Boissevain, Peter Mensing, Jeroen Smit, Willemijn Verloop, Michiel Borstlap, Peter ter Kulve, Arent Fock, Bas Verhart, Jan Petit, Henk Keilman, Arjen de Koning, Gerhard van den Top, Marry de Gaay Fortman, Kees Cools, Hein van Beuningen, Lousewies van der Laan, Koen Visser, Taco Dibbits, Bart Hartman, Engin Celikbas, Menno Antal, Armand Boogaarts, Arthur van Buitenen, Ronald van Dam, Mei Li Vos, Mirjam van Praag, René Steuer, Sigrid Sijthoff, Jan Pierre Kempeneers, Martijn van der Mandele
----------------------------------------------------------------------------------

 

Europa is een succes.
Als je de landelijke politieke partijen over Europa hoort lijkt het of Europa een bureaucratische geldverslindend monster is en niet de basis van ruim 50 jaar democratie en vrede.
We zouden ons kunnen realiseren dat Europa een ongelooflijk succesverhaal is. De huidige crisis zou veel rampzaliger gevolgen hebben gehad zonder de gemeenschappelijke Euro en de een Europese Centrale Bank. De Europese open economische handelszone heeft ons in de laatste decennia ongekende stabiliteit en welvaart gebracht.

Europa is uniek.
Wij onderscheiden ons als continent heel duidelijk van de rest van de wereld. Onze maatschappijen zijn gestoeld op solidariteit en inclusiviteit. Wij hebben een sociaal model waarbij in ruil voor belasting voor iedereen een sociaal acceptabel minimum inkomen en gezondheidszorg gegarandeerd is. Dat is uniek in de wereld.

De potentiële mondiale kracht van Europa.
De aantrekkingskracht van Europa, niet alleen economisch maar ook moreel, is zo sterk dat landen zich vrijwillig en vaak drastisch willen aanpassen om bij de Europese Unie te kunnen horen. Rechtszekerheid, bescherming van eigendom, democratie en goed bestuur vormen de basis voor een grote en breed verspreide welvaart. Als meer landen deze principes omarmen profiteren wij daar uiteraard ook van.

De invloed van Europa in de wereld.
De discussie over Europa is momenteel erg intern gericht en lijkt zich te richten op de afzonderlijke belangen van de nationale staten en niet op de meerwaarde van het gemeenschappelijk EU belang. We moeten ons echter realiseren dat er in de wereld serieuze problemen zijn die wij als Nederland alleen nooit zullen oplossen. Hiervoor hebben we een sterk en niet-verdeeld Europa nodig. Het milieu en klimaatverandering, duurzame energie voorziening, de groeiende migratie, georganiseerde criminaliteit, het voedselvraagstuk, stuk voor stuk problemen die ons leven, en vooral dat van onze kinderen, sterk zullen beïnvloeden. Hoewel het morele leiderschap van Europa essentieel is voor een duurzame, vreedzame en welvarende wereld heeft Europa op dit moment door verdeeldheid wereldwijd vaak nauwelijks concrete invloed. Als Europeanen een alternatief willen hebben voor de Amerikaanse, Chinese of Russische aanpak van problemen in de wereld zullen wij ons moeten organiseren.

Democratisch Europa
Europa is naar onze mening te weinig democratisch. Het Europese parlement heeft te weinig zeggenschap, de instituties zijn te weinig transparant. Gebrek aan directe democratische invloed maakt dat kiezers zich niet verbonden voelen met de Europese politiek. Een effectieve scheiding van macht is ook in Europa belangrijk.

Kies Europa
Juist nu is een krachtig en democratisch Europa erg belangrijk is. Europa is van ons. Als wij willen kan de Europese unie krachtiger, democratischer, transparanter en duidelijker zijn. Juist nu is het belangrijk dat niet alleen uit nationaal sentiment gekozen wordt maar ook met visie. Juist nu kunnen wij Europa een belangrijke impuls geven. Daarvoor is het belangrijk dat de kiezer gaat stemmen. Dus dat u gaat stemmen. Voor nu en voor de wereld van onze kinderen.

Wie zijn wij?
EU-2.0 is opgericht door de oprichters van forum2020, Yoeri Albrecht, Bert Meerstad, Willem Sijthoff, Ebel Kemeling, Max Christern, Dorothee ter Kulve en Frans Hoekman en beoogt een krachtiger en democratischer Europa waarin de burger zich politiek betrokken voelt en waarmee Europese waarden beter op mondiaal niveau tot hun recht komen.

Meer weten? Neem dan contact op met Frans Hoekman


 

Problemen met inloggen, mail ons dan. Wilt u lid worden, klik dan hier.